Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1987

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1987

Adviesnr. 1986/13 - 7 oktober 1986

Er wordt gestreefd naar een beperking van de uitgaven, het terugdringen van het financieringstekort en het beperken van de collectieve lastendruk.

Download:Volledig advies (339 kB)

De commissie is verdeeld ten aanzien van het kabinetsvoornemen om gedurende 1987 het minimumloon en de sociale uitkeringen niet aan te passen aan de gestegen lonen, met andere woorden de WAM (Wet aanpassingsmechanismen) buiten werking te stellen in 1987. Argument hiervoor was beperking van de uitgavenontwikkeling in de sociale zekerheid, terugdringen van het financieringstekort en het beperken van de sociale-premiedruk.