Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies vereenvoudiging wet OR

Advies vereenvoudiging wet OR

Adviesnr. 1986/14 - 24 oktober 1986

Vereenvoudiging kan het beste worden bereikt door beperking aan te brengen in het aantal instanties dat belast is met het nemen van beslissingen. Met name beslissingsbevoegdheid van de beroepscommissies (BC) kan worden ingeperkt.

Download:Volledig advies (1003 kB)

De raad is het in hoofdlijnen eens met de voorstellen van het kabinet om de WOR te vereenvoudigen wat betreft de geschillenregelingen en procedures. De bemiddelingsfunctie van de bedrijfscommissies moet worden versterkt.