Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies sociale uitkeringen op minimumniveau

Advies sociale uitkeringen op minimumniveau

Adviesnr. 1986/12 - 22 augustus 1986

Er wordt niet alleen ingegaan op het beleid tot het verlenen van koopkrachttoeslagen aan de echte minima maar ook op het beleid voor het niveau en de structuur van de minimumuitkeringen in het stelsel van sociale zekerheid.

Download:Volledig advies (2047 kB)

Een meerderheid van de raad (ondernemers en 9 kroonleden) vindt dat bij de uitkeringen op minimumniveau meer rekening moet worden gehouden met het kindertal. De hoogte van de minimumuitkeringen zou niet meer automatisch aan de loonontwikkeling moeten worden gekoppeld, maar jaarlijks op grond van beleidsmatige overwegingen moeten worden vastgesteld. Unaniem is de raad voorstander van een structurele regeling van de minimumuitkeringen, die mede de inkomenspositie van de echte minima (huishoudens met uitsluitend één minimuminkomen) beschermt.
Een aparte structurele regeling voor de echte minima is dan onnodig en ongewenst.