Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies Wet beperking cadeaustelsel

Advies Wet beperking cadeaustelsel

Adviesnr. 1986/09 - 23 mei 1986

Advies over aanpassingen in de wet vanwege de toename van cadeau-acties, de toename van geparallelliseerde bedrijven en aanbeveling tot vereenvoudiging van de wet.

Download:Volledig advies (571 kB)

Naar het oordeel van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) is de bestaande Wet beperking cadeaustelsel, inwerkingtreding 1 januari 1979, voor alle betrokkenen een aanvaardbaar compromis. De voorliggende regeling zal deze wet alleen maar ingewikkeld maken.