Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies planning voortgezet onderwijs

Advies planning voortgezet onderwijs

Adviesnr. 1986/07 - 23 mei 1986

Aandacht voor de rol van arbeidsmarktgegevens in de planning van het mbo en de mogelijke rol van sociale partners bij deze planning.

Download:Volledig advies (1642 kB)

De raad is het in grote lijnen eens met de concept-wet.
Echter de procedure zal traag werken en (onvoorziene) problemen op de arbeidsmarkt zullen niet tijdig kunnen worden opgelost. Systematische verzameling van arbeidsmarktdata is een vereiste, aldus de raad, die tevens pleit voor een inbreng van sociale partners bij het landelijk overleg voor de voorzieningenplanning. Het is juist dat provinciale besturen hier eveneens in worden betrokken.
Ten aanzien van de beroepsgerichte volwasseneneducatie moet er onder meer een educatief beraad komen waarin ook de sociale partners vertegenwoordigd zijn.