Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies energieonderzoek en industriebeleid

Advies energieonderzoek en industriebeleid

Adviesnr. 1986/08 - 23 mei 1986

Beperking tot de relatie van energieonderzoek en implementatie met de aanbodkant van de markt van apparaten, systemen en materialen. Beleidssuggesties liggen in de sfeer van procedures, organisatie en onderzoek.

Download:Volledig advies (860 kB)

Het energieonderzoek gaat voorbij aan leuke dingen die impulsen geven aan bedrijven om nieuwe goederen en diensten op het terrein van energieapparaten, -systemen en -materialen op de markt te brengen. Er moet meer aandacht komen voor de positieve effecten van energieonderzoek en de bevordering van nieuwe apparatuur op de Nederlandse economie. Tevens moeten de subsidieregelingen meer toegespitst worden op het industriële aspect.