Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies samenloop Wet OR en ARBO-wet

Advies samenloop Wet OR en ARBO-wet

Adviesnr. 1986/06 - 23 mei 1986

De voorstellen hebben betrekking op: 
- faciliteiten,
- scholing en vorming,
- instemmingsrecht
- centrale ondernemingsraad (COR) en groepsondernemingsraden (GOR)
- en overlegverplichtingen.

Download:Volledig advies (606 kB)

De raad kan voor een groot deel instemmen met de regeringsvoornemens ten aanzien van bijvoorbeeld:
- een aantal faciliteitenregelingen;
- scholing en vorming van de OR voor veiligheid, gezondheid en welzijn;
- het instemmingsrecht;
- de positie van centrale- en groeps-OR;
- samenloop van WOR en ARBO-wet.