Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies economische en monetaire samenwerking EG

Advies economische en monetaire samenwerking EG

Adviesnr. 1986/03 - 14 maart 1986

Versterking van de samenwerking is wenselijk en bestrijding van werkloosheid heeft topprioriteit. Het gaat vooral om interne aspecten van economische en monetaire samenwerking.

Download:Volledig advies (866 kB)

Het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt nadelen van wisselkoersfluctuaties en van beperkingen in het kapitaalverkeer.
Het is wenselijk het Europees Monetair Stelsel (EMS) te versterken en het einddoel van de monetaire samenwerking, de Economische en Monetaire Unie, dichterbij te brengen.