Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies gelijke behandeling in beroepsregelingen

Advies gelijke behandeling in beroepsregelingen

Adviesnr. 1986/04 - 21 maart 1986

Advies over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over gelijke behandeling in beroepsregelingen.

Download:Volledig advies (1125 kB)

De raad onderschrijft het in de 'ontwerp-vierde Richtlijn' vervatte beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in beroepsregelingen van de sociale zekerheid. Ook bevestigt de raad de noodzaak van deze richtlijn.
Vanuit maatschappelijk oogpunt kan de gelijke behandeling niet worden beperkt tot de in de derde Richtlijn neergelegde regelingen. Voor de Nederlandse situatie biedt de ontwerp- Richtlijn nog onvoldoende duidelijkheid over de vraag, welke beroepsregelingen onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen.