Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies externe advisering bijstandbeleid

Advies externe advisering bijstandbeleid

Adviesnr. 1986/01 - 17 januari 1986

Vermindering van adviesorganen en versterking van de integrale advisering.

Download:Volledig advies (846 kB)

In het kader van het streven naar vermindering van het aantal adviesorganen (projectgroep Externe Advisering) neemt het kabinet zich voor, het College Algemene Bijstand op te heffen en zijn taak in handen te geven van de Sociaal-Economische Raad. De raad staat daar positief tegenover. Er kan een commissie ex art 42, BO worden ingesteld.