Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies Sociale Verzekeringsbank en raden van arbeid

Advies Sociale Verzekeringsbank en raden van arbeid

Adviesnr. 1986/02 - 17 januari 1986

In- en externe ontwikkelingen hebben op afzienbare termijn omvangrijke personele gevolgen in de uitvoeringssfeer. Deze maken het noodzakelijk de uitvoering aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De raden van arbeid gaan op in de de Sociale Verzekeringsraad (SVR).

Download:Volledig advies (3958 kB)

De bestaande 22 Raden van Arbeid moeten worden omgevormd tot districtskantoren van de Sociale Verzekeringsbank.
De bestuurscolleges van de Raden van Arbeid (uitgezonderd de voorzitters) krijgen daarbij de status van adviescollege voor de gevalbehandeling in de regio en voor het centrale SVb-bestuur.
Eén en ander is nodig in verband met de te voorziene daling van de werkgelegenheid bij de Raden van Arbeid (80%), die het gevolg zal zijn van de afschaffing van kinderbijslag voor kinderen boven de 18 jaar, de invoering van een nieuwe studiefinanciering en door invoering van de automatisering.