Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies studiekostenregelingen

Advies studiekostenregelingen

Adviesnr. 1985/26 - 19 november 1985

Aanpassing van de nu geldende regelingen voor tegemoetkoming in de studiekosten in het licht van de komende herziening van het stelsel van studiefinanciering. Ter verbetering van samenhang en onderlinge afstemming van faciliteiten.

Download:Volledig advies (1140 kB)

Aan de orde komen onder andere:
- de bepaling van de ouderlijke bijdrage in de WSF- en TS-regeling,
- de Regeling tegemoetkoming studiekosten
- en de Regeling tegemoetkoming studiekosten voor deeltijdstuderenden.