Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies provinciale advies- en overlegstructuur

Advies provinciale advies- en overlegstructuur

Adviesnr. 1985/21 - 25 oktober 1985

Het is gewenst nog geen definitief oordeel uit te spreken over de meest wenselijke vorm van contacten en integratie tussen overheid en bedrijfsleven.

Download:Volledig advies (1808 kB)

De raad constateert een grote behoefte aan dit soort instituties; in alle provincies is de laatste jaren iets ontstaan.
Er moet een verplichting komen voor provinciale overheden om deze 'raden' te consulteren. Een wettelijke basis via de Provinciewet lijkt gewenst.