Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies overgang van ondernemingen

Advies overgang van ondernemingen

Adviesnr. 1985/23 - 15 november 1985

Is het wenselijk dat de beginselen van de richtlijn in het kader van de Nederlandse wetgeving, ook geheel of gedeeltelijk toepassing vinden bij de overgang van ondernemingen in staat van faillissement of surséance van betaling?

Download:Volledig advies (891 kB)

Een deel van de raad (werknemersvertegenwoordigers) willen deze bepalingen wel van toepassing doen zijn.
Zulks overeenkomstig de betreffende EG-richtlijn. De meerderheid van de raad verwijst naar de praktijk, waar blijkt dat de verkoopbaarheid van failliete ondernemingen wordt bemoeilijkt en liquidatie het gevolg is.