Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies produktiebesturing en produktiebeheersing

Advies produktiebesturing en produktiebeheersing

Adviesnr. 1985/24 - 15 november 1985

Centraal staat de kennisverspreiding. Mogelijkheden voor efficiency, concurrentieversterking en werkgelegenheidsbevordering.

Download:Volledig advies (467 kB)

(Telefonische) inventarisatie in november 1984 toont aan dat er een centraal punt nodig is van waaruit de kennisverspreiding met betrekking tot de produktiebesturing en -beheersing ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf wordt gecoördineerd.
Ondernemers zouden zich bijvoorbeeld tot de NEHEM moeten kunnen wenden.