Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies interimmaatregel pensioenbreuk

Advies interimmaatregel pensioenbreuk

Adviesnr. 1985/22 - 25 oktober 1985

Hiermee wordt beoogd de gevolgen te verlichten van de pensioenbreuk die bij wisseling of verlies van dienstbetrekking kan ontstaan.

Download:Volledig advies (2844 kB)

De Raad pleit voor een aantal wettelijke voorzieningen / wetswijzigingen die 'portability of pension' mogelijk maken.
Bijvoorbeeld:
- Evenredige premievrije aanspraken bij ontslag,
- Gelijke behandeling van alle ingegane pensioenen bij het verlenen van toeslagen,
- Een circuit van uitvoeringsorganen,
- Een Fonds 'Voorheffing Pensioenverzekering' ten behoeve van de voortzetting van de pensioenopbouw van werkloze werknemers.