Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies arbeidsvoorzieningswet

Advies arbeidsvoorzieningswet

Adviesnr. 1985/19 - 25 oktober 1985

Visie op de hoofdlijnen van de bestuurlijke structuur waarbinnen het arbeidsvoorzieningsapparaat moet functioneren. Gekozen is voor een tripartite bestuursstructuur op centraal en regionaal niveau.

Download:Volledig advies (1857 kB)

Als de arbeidsbemiddeling onder het medebewind van de sociale partners wordt gesteld kan het verbod op commerciële arbeidsbemiddeling worden opgeheven. Arbeidsbemiddeling, met of zonder winstoogmerk, mag echter alleen worden uitgeoefend met een vergunning die door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsbemiddeling is verstrekt.
Het advies behandelt begrippen als:
- tripartite bestuursstructuur,
- arbeidsvoorziening,
- arbeidsbemiddeling,
- terbeschikkingstellen van arbeidskrachten,
- ondersteunende activiteiten,
- relatie met de sociale zekerheid,
- passende arbeid,
- geschikt werkaanbod,
- gedragscode.