Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies tarieven voor passagiers in het geregelde luchtvervoer

Advies tarieven voor passagiers in het geregelde luchtvervoer

Adviesnr. 1985/18 - 20 september 1985

Uiteenzetting van schema van de Europese Commissie, gevolgd door een schema van opties voor vermindering van overheidsbemoeienis bij tarieven. Vervolgens doelstellingen en gefaseerde realisering.

Download:Volledig advies (275 kB)

Aanleiding voor dit advies is het 'Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de raad betreffende tarieven voor geregeld luchtvervoer tussen de lidstaten' (behorende bij het tweede memorandum van de Europese Commissie inzake de burgerluchtvaart van 23 maart 1984).
De Commissie Vervoersvraagstukken bepleit een principebesluit tijdens de Transportraad van december 1985, dat in overeenstemming moet zijn met besluiten op het gebied van capaciteit, toetreding tot de markt, staatshulp en toepassing van mededingingsregels.