Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen voor 1986

Advies maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen voor 1986

Adviesnr. 1985/17 - 15 oktober 1985

Het gaat over het achterwege laten van de wettelijke aanpassingen en het bevriezen van de kinderbijslagen volgens de Algemene
Kinderbijslagwet (AKW).

Download:Volledig advies (246 kB)

De commissie beoordeelt de eventuele gevolgen van dit beleidsvoornemen, mede ten aanzien van de bevriezing van de kinderbijslagen in 1986, en is verdeeld over de wenselijkheid ervan.