Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies Vervolgadvies gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Advies Vervolgadvies gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Adviesnr. 1985/16 - 23 augustus 1985

Het kabinet wil een nieuwe fase inluiden in de discussie over de stelselherziening.
Kanttekeningen bij een aantal onderwerpen als:
- werkloosheidsuitkeringen,
- Werkloosheidswet (WW),
- premie- en uitkeringsloon,
- sanctiegronden,
- werkloosheidsvoorzieningen,
- toeslagen,
- criteria,
- zelfstandigen in de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze
werknemers (IOW)
- en de financieringsstructuur.

Download:Volledig advies (1669 kB)

De raad formuleert bezwaren zoals het zoekraken van het verband tussen betaalde premie en de hoogte van de WW-uitkering in geval van halfjaarlijkse verlaging van die uitkering. Ook de combinatie gedeeltelijk werkloos, gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid leidt tot grote puzzels met betrekking tot de middelentoets voor de bijstand.
De voorstellen verstevigen de greep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de uitvoering van de WW.
Diverse bevoegdheden van de de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en uitvoeringsorganen vallen nu aan hem toe. Dit is een aantasting van het beginsel van functionele decentralisatie. Een deel van de raad ziet in de huidige regeling het verschijnsel, dat het gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan een financiële prikkel ontbreekt om aan het werk te gaan. Een ander deel ziet dat deze categorie een achterstand heeft op de arbeidsmarkt.