Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

Advies vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

Adviesnr. 1985/15 - 28 juni 1985

De Nederlandse regeling moet overeenkomen met het Reglement van Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) en moet alleen afwijken als de Nederlandse situatie zulks rechtvaardigt. Hoofdstuk 14 van de ROSR is achterhaald en moet worden herzien.

Download:Volledig advies (1251 kB)

De commissie steunt de opvatting dat in een Nederlandse wettelijke regeling moet worden voorzien ten aanzien van vaartijden en bemanningssterkte, die vooruitloopt op de totstandkoming van een EG-regeling voor het gehele Westeuropese binnenvaartnet