Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies organisatie sociale werkvoorziening

Advies organisatie sociale werkvoorziening

Adviesnr. 1985/14 - 2 juli 1985

In dit advies komen aan de orde:
- de doelstellingen van de WSW,
- bestuur, toezicht en advies in de sociale werkvoorziening,
- de inrichting van de sociale werkvoorziening
- en de bedrijfsvoering binnen de sociale werkvoorziening 

Download:Volledig advies (1955 kB)

- Voorlopige standpuntbepaling,
- Gesignaleerde knelpunten en mogelijkheden tot verbetering. Dat wil zeggen verfijning of beperking.
- Aandacht voor doelstelling en doelgroep,
- Bestuurlijke verhoudingen,
- De inrichting van een sociaal werkverband en de bedrijfsvoering.