Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies emigratiebeleid

Advies emigratiebeleid

Adviesnr. 1985/12 - 2 juli 1985

Schets van ontwikkelingen op dit gebied vervolgens de visie van de Emigratiecommissie over de beschreven ontwikkelingen en de daarmee samenhangende beleidsaspecten en de rol van de overheid in het emigratiegebeuren.

Download:Volledig advies (2111 kB)

(R)emigratie vergt twee soorten activiteiten van de kant van de overheid: voorlichting en bemiddeling en financiële steun aan emigranten. De huidige middelen voor financiële steun aan emigranten zijn te laag; een nieuw systeem van individuele financiële steun moet worden onderzocht. Ook is nader onderzoek nodig naar de maatschappelijke effecten van emigratie.
Het remigratiebeleid dat de regering voor ogen heeft moet meer inhouden dan alleen voorzieningen voor ouderen. Het emigratiebeleid moet samenhang vertonen.