Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies wettelijke minimumloonregeling

Advies wettelijke minimumloonregeling

Adviesnr. 1985/10 - 31 mei 1985

Advies over de herinrichting van de methodiek van vaststelling van de niveaus van minimumloon en sociale uitkeringen in verband met arbeidsduurverkorting. Verder gaat het advies over het zogenaamde één-derdecriterium en over het begrip normale arbeidsduur.

Download:Volledig advies (2136 kB)

De relatie tussen de hoogte van het minimumloon en de werkgelegenheid is niet duidelijk.
Gezien het (relatief en absoluut) lagere minimumloon in omringende landen heeft een verlaging van het minimumloon waarschijnlijk een gunstige invloed op de werkgelegenheid. De raad is verdeeld ten aanzien van de wenselijkheid van zo'n verlaging c.q. afschaffing van het minimumloon (voor het cao-gebied) en een aanvangsleeftijd die tot 22 jaar zou moeten worden teruggebracht. De minimumjeugdlonen zouden gelijk kunnen blijven.