Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies voorontwerp-Wet op het consumentenkrediet

Advies voorontwerp-Wet op het consumentenkrediet

Adviesnr. 1985/09 - 2 mei 1985

Aandacht voor de sociaal-economische gevolgen en uitwerking van verschillende bepalingen uit de wet voor zowel consumenten als kredietgevers en –bemiddelaars. Er is beperkt tot de hoofdlijnen van de regeling.

Download:Volledig advies (3793 kB)

De voorgestelde wet zal in de plaats komen van de Wet op het consumptief geldkrediet en de Wet op het afbetalingsstelsel 1961.
De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) is het in grote lijnen met het voorstel eens, maar vindt bijvoorbeeld niet dat rood staan op een betaal- of salarisrekening onder de wet moet vallen. Verder moeten strengere eisen worden gesteld aan de solvabiliteit en deskundigheid van degenen die consumentenkrediet verlenen of daarbij bemiddelen. De primaire verantwoordelijkheid voor één en ander dient te liggen bij de minister van Economische Zaken.