Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Vervolgadvies raden van commissarissen

Vervolgadvies raden van commissarissen

Adviesnr. 1985/07 - 19 april 1985

Aandacht voor de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en andere rechtsvormen.

Download:Volledig advies (534 kB)

Het onderhavige advies houdt zich bezig met de in de adviesaanvraag afzonderlijk voorgelegde vraag of ook 'grote' coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen wettelijk moeten worden verplicht een Raad van Commissarissen (RvC) (of toezichtsraad) in te stellen. Voorts behandelt de raad de instelling van een RvC in andere rechtsvormen ( vennootschap onder firma (v.o.f.), openbare vennootschap (o.v).