Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies studiefinanciering

Advies studiefinanciering

Adviesnr. 1985/06 - 19 april 1985

Een wijziging van de huidige regeling van de studiefinanciering wordt noodzakelijk geacht vanwege verbrokkeling en onvoldoende samenhang, afhankelijkheid van ouders en ongelijke behandeling van onderwijsvolgenden en studerenden.

Download:Volledig advies (2035 kB)

- Eerst een beknopte weergave van voorstellen.
- Vervolgens een beschrijving van de huidige financieringsregelingen en uitgangspunten voor een nieuw stelsel.
- Met nadere uitwerking en vormgeving.
- En enige varianten.