Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies opleidingen kort middelbaar onderwijs

Advies opleidingen kort middelbaar onderwijs

Adviesnr. 1985/05 - 19 april 1985

Advies over mogelijkheid en wenselijkheid van nieuwe beroepsopleidingen in het kmbo. Om welke beroepen gaat het en wat is het arbeidsmarktperspectief. En aandacht voor technologische vernieuwing en emancipatie. Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van een standaardpakket.

Download:Volledig advies (228 kB)

De arbeidsmarkt geeft (nog) geen signalen dat nieuwe opleidingen in het KMBO nodig zijn, aldus de raad.
Of dat in de toekomst wel het geval zal zijn, zal kunnen blijken uit overleg tussen sociale partners op bedrijfstak- of brancheniveau. Uit emancipatie-overwegingen moet de eventuele instelling van specifieke meisjesopleidingen worden afgewezen. In het KMBO is de invoering van een standaardpakket aan voorzieningen op een aantal gronden ongewenst.