Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies Nota ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid

Advies Nota ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid

Adviesnr. 1985/03 - 22 februari 1985

Advies over de problematiek van de relaties tussen ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid. Vooral over voorstellen voor een programma voor industriële ontwikkeling.

Download:Volledig advies (504 kB)

Korte samenvatting van nieuwe elementen in het beleid.
De rol die het vernieuwde beleid aan het bedrijfsleven wordt toegekend wordt becommentarieerd en nader uitgewerkt. Twee programma’s van industriële ontwikkeling en plattelandsontwikkeling, die de centrale invalshoek vormen, komen aan de orde. De overlegstructuur tussen de overheid en het bedrijfsleven en een convenant worden besproken.