Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies bemiddeling onroerend goed

Advies bemiddeling onroerend goed

Adviesnr. 1985/01 - 15 februari 1985

De huidige regeling van de makelaardij zou moeten worden aangevuld, dan wel vervangen door een regeling van bemiddeling in onroerend goed. De problematiek maakt een nadere regeling wenselijk.

Download:Volledig advies (1871 kB)

Blijkens de adviesaanvraag wordt bemiddeld door makelaars en anderen.
De klachten over bemiddeling tonen aan dat een nadere regeling nodig is. De raad bepleit een wettelijke regeling die op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van de consument en van de bedrijfstak. Hierbij mogen alleen (beëdigde) makelaars bemiddelen bij de koop/ verkoop/huur/verhuur en taxatie van woningen en de zogenaamde middenstandsbedrijfspanden.
De bemiddeling van ander onroerend goed (landbouwgronden, bedrijfspanden) zou aan toezicht achteraf moeten worden onderworpen. Zij die onbekwaam of malafide makelen moeten worden uitgesloten. Er moet een wettelijk tuchtcollege worden ingesteld. Voor bemiddeling bij huur/verhuur van kamers is een aparte wettelijke regeling gewenst. Men mag niet verwachten dat makelaars die voor twee partijen met verschillende belangen interveniëren ook beider belangen dienen. De raad verwerpt tweezijdige bemiddeling.