Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies Wet Onbeloonde Arbeid Uitkeringsgerechtigden

Advies Wet Onbeloonde Arbeid Uitkeringsgerechtigden

Adviesnr. 1984/23 - 21 december 1984

Advies over het 'Voorontwerp Wet Onbeloonde Arbeid Uitkeringsgerechtigden'.

Download:Volledig advies (2370 kB)

De raad ziet als nadelen van dit voorontwerp, de aanzienlijke economische risico's, zoals concurrentievervalsing, budgetmanipulatie (inclusief deprivatisering) en het verdringen van normale, betaalde arbeidscontracten.
Tevens ziet de raad het gevaar van sluipend groeien van de collectieve sector als mensen met een uitkering arbeidsplaatsen gaan bezetten. Ook kunnen binnen de onderneming voor vergelijkbare functies verschillen in rechtspositie ontstaan.
Al deze nadelen moeten bij voorbaat kunnen worden uitgesloten. Dat betekent dat onbeloonde arbeid vooraf moet worden getoetst.
De bestaande toetsingscommissies moeten strakker worden geregeld.