Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies wijziging vakantiewetgeving

Advies wijziging vakantiewetgeving

Adviesnr. 1984/20 - 9 oktober 1984

De raad bepleit flexibiliteit in verband met ontwikkelingen op het gebied van arbeidstijdverkorting.

Download:Volledig advies (1079 kB)

De Raad vindt dat het mogelijk moet zijn van wettelijke minimumeisen af te wijken bij cao of individuele arbeidsovereenkomst indien omstandigheden dit rechtvaardigen. De raad is verdeeld ten aanzien van verkorting van de opbouw van vakantierechten in geval van arbeidsongeschiktheid tot 3 maanden (is 1 jaar).