Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies over niet-verplicht verzekerde uitkeringsgerechtigden, in het bijzonder bejaarden, in de ziektekostenverzekeringen

Advies over niet-verplicht verzekerde uitkeringsgerechtigden, in het bijzonder bejaarden, in de ziektekostenverzekeringen

Adviesnr. 1984/17 - 17 juli 1984

De aanvraag behelst het geheel van ziektekostenverzekeringen waarbij wordt onderscheiden in kwesties van lange termijn.
Gezien de beperkte tijd en gebrek aan cijfermatig inzicht, kiest de raad voor behandeling van alvast een onderdeel door de Commissie Sociale Verzekeringen.

Download:Volledig advies (820 kB)

Deze doet vijf aanbevelingen:
- verplicht verzekerden blijven na hun 65e bij dezelfde maatschappij;
- opheffing per 1 januari 1985 van de bestaande bejaardenverzekering en overbrenging van het bestand naar de verplichte verzekering;
- gehuwde vrijwillig verzekerde bejaarden, die premiereductie genieten, ook per 1 januari 1985 naar de verplichte verzekering;
- vrijwillig verplichte verzekerden, zonder recht op premiereductie maar die toen zij 65 werden verplicht verzekerd waren, keren terug naar de verplichte verzekering;
- de overige vrijwillig verzekerde bejaarden blijven vanaf 1 januari 1985 in de vrijwillige verzekering.

Eén en ander is nodig wegens toenemend aantal bejaarden, waardoor de premie voor de vrijwillige verzekering te hoog dreigt te worden.