Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies werkgelegenheidsaspecten stadsvernieuwing

Advies werkgelegenheidsaspecten stadsvernieuwing

Adviesnr. 1984/15 - 13 juni 1984

Advies van de Raad van de Arbeidsmarkt. De Raad wijst op de noodzaak van stadsvernieuwing.

Download:Volledig advies (823 kB)

Stadsvernieuwing kan in de periode 1984-1988 aan 40.000 mensen werkgelegenheid bieden, als jaarlijks 10.000 vóóroorlogse plus 25.000 naoorlogse woningwetwoningen zouden worden vernieuwd. Dit zou het financieringstekort doen stijgen. Door vermindering van de materiële overheidsconsumptie (werkgeversopvatting) en vermindering van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven (werknemers) kan de operatie budgettair neutraal worden uitgevoerd en vinden in genoemde periode 35000 à 39.000 mensen werk, direct of indirect met de bouwnijverheid verbonden.