Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Commentaar bij de Rapportage Arbeidsmarkt 1983

Commentaar bij de Rapportage Arbeidsmarkt 1983

Adviesnr. 1984/14 - 6 juni 1984

Commentaar van de Raad voor de Arbeidsmarkt.
De Raad van de Arbeidsmarkt constateert dat er nog steeds te weinig inzicht is in de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het is niet duidelijk in hoeverre in het bestand van werklozen doorstroming plaats vindt.

Download:Volledig advies (623 kB)

Een doeltreffend werkgelegenheids- en arbeidsvoorzieningenbeleid kan niet buiten 'stroomgegevens'.
Langdurige werkloosheid, met name van schoolverlaters, is één van de ernstigste problemen. Het onderwijs dient daarom beter op de praktijk te worden afgestemd: daar is een te groot na-ijleffect ten opzichte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt .
Het werken met behoud van een uitkering brengt nogal wat risico met zich mee. Er is beter inzicht nodig in de effecten. Verder is er een systematische analyse nodig van de gerichte instrumenten van het arbeidsvoorzieningsbeleid om een optimaal effect daarvan de verwezenlijken.