Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies EG-mededingingsregels zeevervoer

Advies inzake een EG-ontwerpverordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag op het zeevervoer

27 april 1984

Advies van de Commissie Vervoersvraagstukken van de SER.
De Europese Commissie wijst erop dat de zee- en luchtvaart momenteel de enige takken van de economie zijn waarvoor nog geen toepassingsmodaliteiten voor de concurrentieregels zijn vastgesteld. De toepassing van deze artikelen is wel geregeld voor het vervoer per spoor, over de weg of over de binnenwateren.

Download:Volledig advies (1186 kB)