Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats

Advies gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats

Adviesnr. 1984/11 - 18 mei 1984

De raad acht het wenselijk dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een aantal punten meer bevoegdheid krijgt om het werken met gevaarlijke stoffen veiliger te maken.

Download:Volledig advies (1344 kB)

Zo moet de minister kunnen voorschrijven in welke concentraties deze stoffen maximaal zijn toegestaan in de lucht op de werkplek (vaststellen luchtgrenswaarden). Ook zou hij de werkgevers moeten kunnen verplichten de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het bedrijf te melden bij de Arbeidsinspectie.
De raad is verdeeld over de vraag of werkgevers verplicht moeten worden, de in hun bedrijf aanwezige/verwerkte hoeveelheden brandbare en explosieve stoffen en andere gevaarlijke stoffen te registreren.