Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering : uitvoeringsorganisatie aan de top

Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering : uitvoeringsorganisatie aan de top

Adviesnr. 1984/12 - 18 mei 1984

De raad wijst het voorstel af om als toporgaan een Sociale Zekerheidsraad van vijf onafhankelijke deskundigen te stichten.

Download:Volledig advies (2228 kB)

Beter is het de Sociale Verzekeringsraad tot tripartite toporgaan te verklaren en hem duidelijk omschreven taken en bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld verordeningsbevoegdheid jegens uitvoeringsorganen. De raad acht met dit advies het volgende (mede) beantwoord:
- Verzoek van 10 februari 1967, vereenvoudiging op langere termijn (zie 1972/14, bijlagen over Alternatieven).
- Verzoek van 8 augustus 1968, verzekering tegen kosten geneeskundige verzorging, voor zover nog niet afgedaan met advies 1973/19.
- Aanvragen van 11 juli 1980 over uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid (bijlage B).
- Nog een openstaand deel van aanvraag van 5 november 1973 (bijlage C).
- Brief van 6 mei 1982, Staatssecretaris Dales, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bijlage D).
- Brief van 2 augustus 1982, minister Sociale Zaken Werkgelegenheid (bijlage E).
- Aanvraag van 2 augustus 1982 Algemene Rekenkamer vis-à-vis de uitvoeringsorganisatie (bijlage F).
- Brief van 14 oktober 1983, staatssecretaris, de Graaf, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bijlage G).

Voor het overige wacht de raad in beginsel nadere initiatieven van het kabinet af.