Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1984-1987

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1984-1987

Adviesnr. 1984/09 - 27 april 1984

De raad is het eens over de voorgenomen richting van het sociaal-economisch beleid maar oordeelt verschillend over prioriteiten.

Download:Volledig advies (4807 kB)

De Raad karakteriseert de huidige economische toestand als volgt:
- een aanzienlijk spaaroverschot,
- sterke gulden en lage inflatie,
- duidelijk betere concurrentie positie,
- relatief hoge reële rentestand, internationaal gezien nog laag,
- hoge werkloosheid,
- geringe groei Nationaal Inkomen en consumptie,
- lage rendementen,
- AIQ daalt langzaam,
- vermogensposities verbeteren,
- zeer groot tekort publieke sector,
- onderbezettingproduktiecapaciteit,
- afbraak produktiecapaciteit,
- interne markt (bouw, detailhandel) zwak,
- exportsectoren gunstig, hierdoor verandert de economische structuur van het land.