Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies rol sociale partners in het arbeidsvoorzieningenbeleid

Advies rol sociale partners in het arbeidsvoorzieningenbeleid

Adviesnr. 1984/10 - 9 mei 1984

Advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (493 kB)

De Raad voor de Arbeidsmarkt meent dat de arbeidsvoorziening onder rechtstreeks bestuur van de sociale partners moet komen.
Er moet een landelijk centraal bestuur komen waarin de overheid, werkgevers en werknemers zitting krijgen. De raad verwacht dat hierdoor beter kan worden gereageerd op problemen die werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt ondervinden.