Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies voorlichting en raadpleging werknemers

Advies voorlichting en raadpleging werknemers

Adviesnr. 1984/08 - 27 april 1984

De (Vredeling) richtlijn wil de lidstaten verplichten om uiterlijk per 1 juli 1987 regels te geven, over voorlichting en raadpleging van werknemers in concerns met twee of meer vestigingen, in hetzelfde land of in verschillende lidstaten.

Download:Volledig advies (1240 kB)

Zo worden de verschillende nationale regelingen meer op elkaar afgestemd en sluiten ze beter aan op de ingewikkelde structuur van deze firma's. De raad heeft de ontwerp-richtlijn alleen vanuit Europees oogpunt bestudeerd en heeft niet bekeken of de Nederlandse wetgeving er reeds aan voldoet.
De raad is verdeeld over de wenselijkheid van zo'n EG-richtlijn.