Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen

Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen

Adviesnr. 1984/06 - 13 april 1984

De raad is verdeeld over de in de adviesaanvraag gestelde vraag, of het wenselijk is om het huidige systeem van gecontroleerde coöptatie te vervangen.

Download:Volledig advies (1889 kB)

Coöptatie garandeert bijvoorbeeld een onafhankelijke Raad van Commissarissen.
Een benoemingsstelsel leidt waarschijnlijk tot maatschappelijke verbreding. Een aantal leden kiest voor een tussenoplossing.
De raad geeft inleidende beschouwingen over: 
- het benoemingsstelsel,
- de elementen van het coöptatiestelsel,
- uitgangspunten van de standpuntbepaling door de raad
- en de toetsing van het benoemingsstelsel en het coöptatiestelsel aan die uitgangspunten.