Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies parallellisatie en PBO

Advies parallellisatie en PBO

Adviesnr. 1984/05 - 13 april 1984

Het fenomeen 'Supermarkt', assortimentverbreding en daarmee samengaande branchevervaging in de detailhandel, maakt aanpassing van de werkingssfeer nodig van met name de Bedrijfschappen voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit en voor de Detailhandel in Melk, Melk- en Zuivelprodukten.

Download:Volledig advies (321 kB)

Supermarkten moeten niet langer ressorteren onder de destijds voor de specifieke branches ingestelde bedrijfsschappen, met daaraan verbonden verplichting om heffingen te betalen. De raad bepleit onderscheid tussen gespecialiseerde (die blijven vallen onder hun betreffend bedrijfsschap) en niet-gespecialiseerd levensmiddelenbedrijven.
Het onderscheid moet worden gemaakt aan de hand van een kwantitatief criterium op basis van omzetverhoudingen.