Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies EG-Landbouwstructuurbeleid

Advies EG-Landbouwstructuurbeleid

Adviesnr. 1984/03 - 29 maart 1984

Advies van de Commissie Internationaal Sociaal-Economische Aangelegenheden.
In het algemeen mag geen EG-steun worden gegeven voor investeringen die leiden tot capaciteitsvergroting in de landbouw (overschotten).

Download:Volledig advies (508 kB)

Enig soulaas mag gelden voor probleemgebieden of bij overschakeling binnen het bedrijf op een ander produkt.
De EG-regeling voor bedrijfsbeëindiging mag niet zomaar worden afgeschaft. Er moet geen vestigingspremie komen voor jonge landbouwers.