Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies gelijke behandeling in de AOW

Advies gelijke behandeling in de AOW

adviesnr. 1984/02 - 16 maart 1984

Op 17 februari 1984 stelde de raad de volgende onderdelen van het advies vast: Gelijke behandeling van mannen en vrouwen als beleidsdoelstelling.

Download:Volledig advies (3256 kB)

Het advies bevat uitgangspunten en randvoorwaarden voor de beoogde wetswijziging, een nadere uitwerking en vormgeving van het uitkeringssysteem en de samenhang tussen de AOW en de aanvullende pensioenregelingen.
Op 16 maart 1984 kwamen aan de orde: premieheffing en vergrijzing. De raad is voorstander van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de  AOW en andere volksverzekeringen. Dit impliceert individuele premiebetaling danwel uitkering voor mannen en vrouwen ongeacht huwelijk, samenwonen of alleenstaand.
Een deel van de raad vraagt zich af of, gezien het huidig karakter en het huidige niveau van de AOW-uitkeringen, een ingrijpende verandering van de AOW wel nodig is.