Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies geluid op de arbeidsplaats

Advies geluid op de arbeidsplaats

Adviesnr. 1984/01 - 17 februari 1984

De raad staat achter het voornemen van de minister om in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving normen vast te stellen die het geluidsniveau in fabrieken en werkplaatsen beperken.

Download:Volledig advies (1394 kB)

De raad is echter verdeeld over de zwaarte van die normen.
Een deel van de raad stelt bijvoorbeeld voor, om beleidswaarden vast te stellen in plaats van strikt gezondheidskundige waarden. Op deze manier kan er op verschillende niveaus rekening gehouden worden met verschillen in noodzaak en mogelijkheden van geluidbeperkende maatregelen per bedrijf.