Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies voorstellen WSW 1984

Advies voorstellen WSW 1984

Adviesnr. 1983/29 - 16 december 1983

De raad is het in belangrijke mate oneens met de kabinetsvoorstellen om op de sociale werkvoorziening te bezuinigen.
Het is onjuist de zogenaamde B-categorie af te schaffen. Dat geldt ook voor het voorstel om een minimumleeftijd van 18 jaar in te voeren voor toetreding tot de sociale werkvoorziening.

Download:Volledig advies (851 kB)

De raad is niet eenstemmig wat betreft het volumebeleid in de WSW.
Met name de werknemersleden zijn tegen volumebeleid als instrument voor kostenbeheersing; dit deel pleit voor een systeem van budgetfinanciering. De ondernemersleden geven in principe eveneens de voorkeur aan zo'n systeem maar vinden dat als de nodige besparingen in de sociale werkvoorziening anders niet kunnen worden bereikt, toch een volumebeleid moet worden gevoerd.