Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies kosten rechtsbijstand ondernemingsraden

Advies kosten rechtsbijstand ondernemingsraden

Adviesnr. 1983/23 - 21 oktober 1983

De problematiek is ontstaan bij de herziening van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Eerst een oordeel over de aanvaardbaarheid, vervolgens concrete vragen over de uitwerking van een fonds.

Download:Volledig advies (636 kB)

Krachtens de bestaande regeling kan de ondernemer de kosten van rechtsbijstand voor zijn rekening nemen als hij daarvoor redenen aanwezig acht. Een deel van de raad (voornamelijk werkgevers) vindt dat dit goed functioneert. Een ander deel (voornamelijk werknemers) vindt dat de kosten van te voeren rechtzaken door de betrokken ondernemer moeten worden betaald.
Dit zijn namelijk kosten van de OR die voor die onderneming is ingesteld. Het is in het belang van de onderneming als geheel, dat conflicten, eventueel via de rechter, uit de wereld worden geholpen. Dit deel bepleit instelling van een rechtsbijstandsfonds, te financieren door een heffing op alle ondernemers die verplicht zijn een OR in te stellen.