Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies EG-olijfolieproblematiek

Advies EG-olijfolieproblematiek

Adviesnr. 1983/27 - 28 oktober 1983

Aanleiding vormen de problemen die worden verwacht bij toetreding van Spanje en Portugal tot de EG. In deze landen neemt de olijfoliesector een belangrijke plaats in. De Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) komt tot de conclusie, dat het voorstel van de EG-commissie moet worden afgewezen om een maximum prijsverhouding van 2:1 in te voeren tussen olijfolie enerzijds en zaadoliën anderzijds.

Download:Volledig advies (706 kB)

Dit voorstel is prematuur en de financiële consequenties van zo'n maatregel zouden onoverzienbaar zijn.
De cie gaat in op steun aan producenten en consumenten van olijfolie (jaarlijkse landbouwprijsvoorstellen) en geeft wat betreft de marktordening voor olijfolie twee alternatieven voor het EG-voorstel. Het ondernemersvoorstel behelst afschaffing van productiesteun en verhoging van de interventieprijs. Het werknemersvoorstel benadert de materie vanuit het gezichtspunt van een aanvaardbaar inkomen voor de boer.