Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies omzetting voltijd-functies in deeltijd-functies

Advies omzetting voltijd-functies in deeltijd-functies

Adviesnr. 1983/26 - 1 november 1983

Er zijn veel deeltijdontslagen.
Dus deeltijd-functies verdienen de voorkeur boven volledige ontslagen. Aandacht voor relevante bepalingen van de WW en wachtgeldreglementen en de gevolgen van deze bepalingen.

Download:Volledig advies (853 kB)

Er moet een speciale WW-regeling komen voor personen, die om volledige ontslagen in de onderneming te voorkomen, in deeltijd gaan werken.
Deze regeling moet de betrokken werknemer recht geven op een WW-uitkering gedurende max. 6 maanden; daarna volgt aanspraak op een (gedeeltelijke) WWV-uitkering. Wanneer deze werknemer binnen 1 jaar na de omzetting van zijn voltijd-functie in een deeltijdfunctie alsnog volledig werkloos wordt, moet hij aanspraak kunnen maken op een volledige WW-uitkering gedurende 130 dagen.
Daarop moeten de reeds genoten WW-rechten dan wel in mindering worden gebracht. Zo'n aparte regeling verdient de voorkeur boven de plannen van de Staatssecretaris, die enerzijds leiden tot vermindering van aanspraken als deze werknemers toch volledig werkloos zouden worden en die anderzijds niet altijd gewenste kostenbesparing opleveren.